Nüfus

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  VERİ TABANI(2013)

RİZE İLİ​


Rize nüfusu 2013 yılına göre 328.205'dir.

Bu nüfus, 162.918 erkek ve 165.287 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,64 erkek, %50,36 kadındır.


Rize nüfusunun %62,22 kısmı il ve ilçe merkezlerinde, %37,78 kısmı ise köy ve beldelerde yaşamaktadır.


Rize Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği


İlçelere Göre Rize Nüfusu

 


Yaş Gruplarına Göre Rize NüfusuYıllara Göre Rize Toplam Nüfusuİl ve İlçe Merkezlerine Göre Rize NüfusuKöy ve Beldelere Göre Rize Nüfusu


''